[giaban] Thỏa thuận [/giaban] [chitiet]

💰 Giá: 2 Tỷ/tháng
Diện tích: 400 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá: 40000 USD/tháng
Diện tích: 800 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá: 3000 USD/tháng
Diện tích: 80 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá: 550 Triệu/tháng
Diện tích: 500 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá: 3000 USD/tháng
Diện tích: 65 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá: 6600 USD/tháng
Diện tích: 80 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá: 100 Triệu/tháng
Diện tích: 45 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá: 32 Triệu/tháng
Diện tích: 36 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá: 45 USD/m2/tháng
Diện tích: 90 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá: Thỏa thuận
Diện tích: 0 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá: Thỏa thuận
Diện tích: 0 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá: Thỏa thuận
Diện tích: 1081 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá: 38 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 45 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 55 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá: 90 Triệu/tháng
Diện tích: 55 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá: 100 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá: 32 Triệu/tháng
Diện tích: 36 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá: 12000 USD/tháng
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 55 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá: 38 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá: 25000 USD/tháng
Diện tích: 350 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá: 18000 USD/tháng
Diện tích: 400 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 35 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá: 40000 USD/tháng
Diện tích: 250 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá: 120 Triệu/tháng
Diện tích: 95 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá: 27 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội


[/chitiet]

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC THỦ ĐÔ

Call/sms/zalo/viber: O976.222.111

Trụ sở chính: 30B Bà Triệu - Hà Nội

Email: info@diaocthudo.com

Website: http://diaocthudo.com