[giaban] Thỏa thuận [/giaban] [chitiet]

💰 Giá: 700 Tỷ/tổng
Diện tích: 1045 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá: 26.5 Tỷ/tổng
Diện tích: 182 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá: 28 Tỷ/tổng
Diện tích: 58.2 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá: 120 Tỷ/tổng
Diện tích: 230 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá: 59 Tỷ/tổng
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá: 88 Tỷ/tổng
Diện tích: 90 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá: 12.5 Tỷ/tổng
Diện tích: 15 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá: 23.5 Tỷ/tổng
Diện tích: 40 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá: 27 Tỷ/tổng
Diện tích: 44 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá: 19.1 Tỷ/tổng
Diện tích: 46 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá: 63 Tỷ/tổng
Diện tích: 90 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá: 38 Tỷ/tổng
Diện tích: 40 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá: 7.7 Tỷ/tổng
Diện tích: 48 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá: 34.3 Tỷ/tổng
Diện tích: 50 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá: 30.5 Tỷ/tổng
Diện tích: 107 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá: 23 Tỷ/tổng
Diện tích: 29 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá: 55 Tỷ/tổng
Diện tích: 70 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá: 100 Triệu/m2
Diện tích: 110 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá: 23.2 Tỷ/tổng
Diện tích: 40 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá: 30 Tỷ/tổng
Diện tích: 72 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá: 25 Tỷ/tổng
Diện tích: 80 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá: 49 Tỷ/tổng
Diện tích: 134 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá: 600 Triệu/m2
Diện tích: 78 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá: 8.6 Tỷ/tổng
Diện tích: 35 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá: 37 Tỷ/tổng
Diện tích: 110 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá: 40 Tỷ/tổng
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá: 17 Tỷ/tổng
Diện tích: 25 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá: 280 Triệu/m2
Diện tích: 70 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá: 12.8 Tỷ/tổng
Diện tích: 36 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá: 48 tỷ 
Diện tích: 113 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội[/chitiet]

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC THỦ ĐÔ

Call/sms/zalo/viber: O976.222.111

Trụ sở chính: 30B Bà Triệu - Hà Nội

Email: info@diaocthudo.com

Website: http://diaocthudo.com