Bất động sản nổi bật

Bất động sản mới cập nhật

[giaban] Thỏa thuận [/giaban] [chitiet]

💰 Giá: 2 Tỷ/tháng
Diện tích: 400 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá: 40000 USD/tháng
Diện tích: 800 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá: 3000 USD/tháng
Diện tích: 80 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá: 550 Triệu/tháng
Diện tích: 500 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá: 3000 USD/tháng
Diện tích: 65 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá: 6600 USD/tháng
Diện tích: 80 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá: 100 Triệu/tháng
Diện tích: 45 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá: 32 Triệu/tháng
Diện tích: 36 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá: 45 USD/m2/tháng
Diện tích: 90 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá: Thỏa thuận
Diện tích: 0 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá: Thỏa thuận
Diện tích: 0 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá: Thỏa thuận
Diện tích: 1081 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá: 38 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 45 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 55 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá: 90 Triệu/tháng
Diện tích: 55 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá: 100 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá: 32 Triệu/tháng
Diện tích: 36 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá: 12000 USD/tháng
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 55 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá: 38 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá: 25000 USD/tháng
Diện tích: 350 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá: 18000 USD/tháng
Diện tích: 400 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 35 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá: 40000 USD/tháng
Diện tích: 250 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá: 120 Triệu/tháng
Diện tích: 95 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá: 27 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội


[/chitiet]

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC THỦ ĐÔ

Call/sms/zalo/viber: O976.222.111

Trụ sở chính: 30B Bà Triệu - Hà Nội

Email: info@diaocthudo.com

Website: http://diaocthudo.com

[giaban] Thỏa thuận [/giaban] [chitiet]

💰 Giá: 700 Tỷ/tổng
Diện tích: 1045 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá: 26.5 Tỷ/tổng
Diện tích: 182 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá: 28 Tỷ/tổng
Diện tích: 58.2 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá: 120 Tỷ/tổng
Diện tích: 230 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá: 59 Tỷ/tổng
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá: 88 Tỷ/tổng
Diện tích: 90 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá: 12.5 Tỷ/tổng
Diện tích: 15 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá: 23.5 Tỷ/tổng
Diện tích: 40 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá: 27 Tỷ/tổng
Diện tích: 44 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá: 19.1 Tỷ/tổng
Diện tích: 46 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá: 63 Tỷ/tổng
Diện tích: 90 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá: 38 Tỷ/tổng
Diện tích: 40 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá: 7.7 Tỷ/tổng
Diện tích: 48 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá: 34.3 Tỷ/tổng
Diện tích: 50 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá: 30.5 Tỷ/tổng
Diện tích: 107 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá: 23 Tỷ/tổng
Diện tích: 29 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá: 55 Tỷ/tổng
Diện tích: 70 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá: 100 Triệu/m2
Diện tích: 110 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá: 23.2 Tỷ/tổng
Diện tích: 40 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá: 30 Tỷ/tổng
Diện tích: 72 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá: 25 Tỷ/tổng
Diện tích: 80 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá: 49 Tỷ/tổng
Diện tích: 134 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá: 600 Triệu/m2
Diện tích: 78 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá: 8.6 Tỷ/tổng
Diện tích: 35 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá: 37 Tỷ/tổng
Diện tích: 110 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá: 40 Tỷ/tổng
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá: 17 Tỷ/tổng
Diện tích: 25 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá: 280 Triệu/m2
Diện tích: 70 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá: 12.8 Tỷ/tổng
Diện tích: 36 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá: 48 tỷ 
Diện tích: 113 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội[/chitiet]

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC THỦ ĐÔ

Call/sms/zalo/viber: O976.222.111

Trụ sở chính: 30B Bà Triệu - Hà Nội

Email: info@diaocthudo.com

Website: http://diaocthudo.com

Báo chí nói về chúng tôi

Báo VTV viết về DIAOCTHUDO.,JSC

Giao dịch BĐS trên Địa Ốc Thủ Đô: Hiệu quả và đáng tin cậy

Địa ốc Thủ Đô chuyên kinh doanh các dịch vụ bất động sản. Công ty có những nhân viên môi giới BĐS giỏi và giàu kinh nghiệm, hiểu biết đầy đủ về luật, linh hoạt, nhạy bén, hết lòng vì khách hàng.

Báo DANTRI viết về DIAOCTHUDO.,JSC

Nhộn nhịp thị trường mua bán và cho thuê nhà mặt phố Hà Nội

Công ty cổ phần Địa Ốc Thủ Đô là công ty kinh doanh dịch vụ bất động sản được lập ra với mục đích đem lại những giao dịch thành công, nhanh chóng và làm hài lòng cả bên mua lẫn bên bán.